دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، بهار 1396 

مقاله پژوهشی

1. داده کاوی احتمال وقوع خشک‌سالی در ایران

صفحه 1-14

اسماعیل حیدری علمدارلو؛ سحر نسب‌پور؛ حمید رضا کشتکار


8. بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی جهت شرب و کشاورزی در دشت یزد-اردکان

صفحه 107-119

جواد رفیع شریف آباد؛ احمد نوحه گر؛ غلامرضا زهتابیان؛ حمید غلامی