دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-118 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر تغییر متغیرهای اقلیمی بر تبخیر و تعرق پتانسیل در مناطق خشک با استفاده از زمین‌آمار (بررسی موردی: استان یزد)

صفحه 1-18

الهام مهدوی نژاد؛ سید زین العابدین حسینی؛ حسین ملکی نژاد؛ محمد امین اسدی


2. تعیین توزیع مکانی تپة نبکا گونة Halocnemum Strobilaceum با بهره‌گیری از تابع G در دشت آق‌قلا استان گلستان

صفحه 19-32

محسن حسینعلی زاده؛ محمد علی نژاد؛ نرگس کریمی نژاد؛ علی محمدیان بهبهانی


6. تحلیل و پهنه‌بندی طوفان‌های گردوغبار در شرق ایران

صفحه 75-88

زهرا یارمرادی؛ بهروز نصیری؛ مصطفی کرمپور؛ غلام حسن محمدی