دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-182 

مقاله پژوهشی

1. تعیین ارتباط روند تغییرات خشکسالی با عناصر اقلیمی در دشت یزد-اردکان

صفحه 1-14

احمد علی دهقانی تفتی؛ محمد زارع؛ سید زین العابدین حسینی؛ فهیمه عربی علی آباد


7. ارزیابی تأثیر زغال‌های زیستی مختلف بر ویژگی‌های ریخت شناسی اسکنبیل کرمانی Calligonum bungei Boiss.

صفحه 89-102

علی یزدان پناهی؛ خالد احمدآلی؛ محمد جعفری؛ جمال احمدآلی؛ سلمان زارع


8. بررسی ویژگی‌های بوم‌شناسی و رویشگاهی گونه شمح بیابانی Ochradenus ochradeni Abdallah، در منطقة بهمن ابرکوه، استان یزد

صفحه 103-116

سوگند رحیمی؛ اصغر مصلح آرانی؛ آناهیتا رشتیان؛ محمد حسین حکیمی؛ محمد رضا احمدی؛ حمیدرضا عظیم‌زاده


11. ارزیابی کمّی شاخص‌های شدّت بیابان‌زایی در اراضی کشاورزی دشت درگز، استان خراسان رضوی

صفحه 149-170

آذین نصریان؛ مرتضی اکبری؛ علیرضا فرید حسینی؛ احسان نعمت اللهی؛ سرور داوری


مقالات یادداشت فنی و کوتاه

12. مقایسة روش‌های تجربی، فیزیکی و شیمیایی در تعیین عامل تبدیل TDS از ECdw نمونه‌های اندک گرد و غبار

صفحه 171-182

علی محمد قائمی نیا؛ محمدعلی حکیم زاده اردکانی