نویسنده = محمدرضا اختصاصی
بررسی گسترۀ تغییرپذیری دید افقی مناطق متأثر از رخدادهای گرد و غبار در استان یزد

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 21-36

10.22034/jdmal.2020.44927

عاطفه جبالی؛ محمد زارع؛ محمدرضا اختصاصی؛ رضا جعفری


بررسی روند خشکسالی‌های با مقیاس زمانی بلند مدت در مناطق نیمه‌خشک، خشک و فراخشک جهان

دوره 4، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 36-53

10.22034/jdmal.2017.24660

محمدرضا کوثری؛ محمدرضا اختصاصی؛ حسین ملکی نژاد