نویسنده = علی سلاجقه
بررسی روند تغییرات گردوغبار در نیمه‌شرقی ایران

دوره 11، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-16

10.22034/jdmal.2023.2005839.1422

سحر نسب پور مولایی؛ علی سلاجقه؛ حسن خسروی؛ امین نصیری؛ عباس رنجبر سعادت آبادی


پیش‌بینی متغیرهای اقلیمی توسط مدل چندگانه خطی SDSM در دوره آینده برپایه سناریو A2

دوره 4، شماره 7، فروردین 1395، صفحه 12-25

10.22034/jdmal.2016.22240

علی سلاجقه؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ علیرضا مقدم نیا؛ آرش ملکیان؛ شهاب عراقی نژاد؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ امین صالح پورجم


اثرات حذف اثر خودهمبستگی بر تحلیل روند متغیرهای هیدرو اقلیمی (مطالعه موردی استان فارس)

دوره 3، شماره 6، مهر 1394، صفحه 13-24

10.22034/jdmal.2015.21669

حمیدرضا قره چایی؛ علی سلاجقه؛ مرجان نورالهی؛ حسن خسروی