نویسنده = ام البنین بذرافشان
بررسی تأثیر عامل‌های طبیعی و انسانی بر افت سفرۀ آب زیرزمینی در دشت میناب

دوره 11، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-18

10.22034/jdmal.2023.2000814.1412

جعفر بهاری میمندی؛ ام البنین بذرافشان؛ یحیی اسماعیل پور؛ مرضیه شکاری؛ حسین زمانی


ارزیابی حال و آینده مقدار فرسایش خاک در حوزه آبخیز سد استقلال میناب با بهره‌گیری از مدل RUSLE-3D و سناریوهای تغییر اقلیم

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 119-132

10.22034/jdmal.2020.38480

محمدرضا عظیمی سردری؛ ام البنین بذرافشان؛ توماس پاناگوپولوس؛ الهام رفیعی سارودئی


برآورد بیلان آب مجازی در بخش کشاورزی در استان هرمزگان طی ‌دهة گذشته

دوره 5، شماره 10، اسفند 1396، صفحه 116-129

10.22034/jdmal.2018.30684

ام البنین بذرافشان؛ شهلا دهقان پیر؛ ارشک حلی ساز