نویسنده = مرتضی اکبری
ارزیابی کمّی شاخص‌های شدّت بیابان‌زایی در اراضی کشاورزی دشت درگز، استان خراسان رضوی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 149-170

10.22034/jdmal.2019.36537

آذین نصریان؛ مرتضی اکبری؛ علیرضا فرید حسینی؛ احسان نعمت اللهی؛ سرور داوری