نویسنده = رضا جعفری
بررسی گسترۀ تغییرپذیری دید افقی مناطق متأثر از رخدادهای گرد و غبار در استان یزد

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 21-36

10.22034/jdmal.2020.44927

عاطفه جبالی؛ محمد زارع؛ محمدرضا اختصاصی؛ رضا جعفری


ارزیابی تخریب اراضی با استفاده از شاخص‌های به‌دست‌ آمده از داده‌های ماهواره‌ای

دوره 5، شماره 10، اسفند 1396، صفحه 43-56

10.22034/jdmal.2018.30661

هادی اسکندری دامنه؛ رضا جعفری؛ سعید سلطانی کوپائی


ارزیابی بیابان‌زایی در شرق اصفهان با استفاده از روش تلفیقی مدل مدالوس و ارزیابی چند معیارة (MCA)

دوره 5، شماره 10، اسفند 1396، صفحه 99-115

10.22034/jdmal.2018.30671

خلیل حبشی؛ حمیدرضا کریم زاده؛ سعید پورمنافی؛ رضا جعفری