کلیدواژه‌ها = فرسایش بادی
بررسی تغییرات زمانی و مکانی تعداد روزهای رخداد گرد و غبار در استان آذربایجان غربی، تعیین عوامل اثرگذار و شناسایی منشاء

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 71-86

10.22034/jdmal.2022.550729.1378

بهرام چوبین؛ فرزانه ساجدی حسینی؛ امید رحمتی؛ منصور مهدی زاده یوشانلوئی؛ محمد جلالی


بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر تحرک‌پذیری تپه‌های ماسه‌ای در شهرستان سبزوار

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-18

10.22034/jdmal.2021.246296

مریم نعیمی؛ زندی فر سمیرا؛ محمد خسروشاهی؛ پروانه عشوری؛ حمید رضا عباسی


تعیین توزیع مکانی تپة نبکا گونة Halocnemum Strobilaceum با بهره‌گیری از تابع G در دشت آق‌قلا استان گلستان

دوره 6، شماره 12، اسفند 1397، صفحه 19-32

10.22034/jdmal.2019.34759

محسن حسینعلی زاده؛ محمد علی نژاد؛ نرگس کریمی نژاد؛ علی محمدیان بهبهانی


مقایسه نتایج مدل های RWEQ وIRIFR در تعیین تاثیر نوع مدیریت اراضی بر فرسایش بادی

دوره 3، شماره 6، مهر 1394، صفحه 39-53

10.22034/jdmal.2015.21671

علی‌اکبر نظری سامانی؛ امیر هوشنگ احسانی؛ احمد گلیوری؛ مهسا عبدالشاه‏نژاد


مقایسه مقاومت مالچ های غیرزنده در برابر گرما، آبشویی و فشار

دوره 3، شماره 5، فروردین 1394، صفحه 53-64

10.22034/jdmal.2015.18330

ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﺮ ﻛﻮﭘﺎییﻧﻴﺎ؛ ﺳﻴﺪ ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ افضلی