کلیدواژه‌ها = پوشش گیاهی
بررسی ویژگی‌های بوم‌شناسی و رویشگاهی گونه شمح بیابانی Ochradenus ochradeni Abdallah، در منطقة بهمن ابرکوه، استان یزد

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 103-116

10.22034/jdmal.2019.36525

سوگند رحیمی؛ اصغر مصلح آرانی؛ آناهیتا رشتیان؛ محمد حسین حکیمی؛ محمد رضا احمدی؛ حمیدرضا عظیم‌زاده


ارزیابی تخریب اراضی با استفاده از شاخص‌های به‌دست‌ آمده از داده‌های ماهواره‌ای

دوره 5، شماره 10، اسفند 1396، صفحه 43-56

10.22034/jdmal.2018.30661

هادی اسکندری دامنه؛ رضا جعفری؛ سعید سلطانی کوپائی