کلیدواژه‌ها = خشکسالی
داده کاوی احتمال وقوع خشک‌سالی در ایران

دوره 5، شماره 9، فروردین 1396، صفحه 1-14

10.22034/jdmal.2017.27856

اسماعیل حیدری علمدارلو؛ سحر نسب‌پور؛ حمید رضا کشتکار


نقش ترویج کشاورزی در بکارگیری عملیات مدیریت خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان تفرش)

دوره 5، شماره 9، فروردین 1396، صفحه 46-57

10.22034/jdmal.2017.27850

مریم باقری؛ مهرداد نیک نامی؛ حسین شعبانعلی فمی


بررسی روند خشکسالی‌های با مقیاس زمانی بلند مدت در مناطق نیمه‌خشک، خشک و فراخشک جهان

دوره 4، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 36-53

10.22034/jdmal.2017.24660

محمدرضا کوثری؛ محمدرضا اختصاصی؛ حسین ملکی نژاد