کلیدواژه‌ها = بارش
بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر تغییرات سطح زیر کشت محصولات کشاورزی منتخب دشت جیرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1403

10.22034/jdmal.2024.2022733.1454

محمد جواد مهدی زاده راینی؛ حمید محمدی؛ سامان ضیایی؛ علی آذره


واکاوی حساسیت تراز سفرۀ آب زیرزمینی دشت ارومیه

دوره 11، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 55-70

10.22034/jdmal.2023.2010827.1434

کامران یوسفی؛ مهرنگ دوستی رضایی؛ جمال احمدآلی


بازنگری تدقیقی ماسه‌زارهای ایران و ارتباط آن با برخی ویژگی‌های اقلیمی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 77-92

10.22034/jdmal.2023.2005172.1420

مریم باقرپور؛ سلمان زارع؛ علی اکبر نظری سامانی؛ چکاوک خواجه امیری خالدی


بررسی تغییرات اقلیمی استان یزد در آیندۀ دور و نزدیک به کمک مدل چندگانۀ خطی SDSM

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 31-46

10.22034/jdmal.2021.246298

الهام رفیعی ساردوئی؛ علی آذره؛ جواد رفیع شریف آباد؛ میثم جعفری گدنه


بررسی کارآیی مدل NAR در پیش‌بینی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت خشکسالی در مناطق خشک

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 103-120

10.22034/jdmal.2021.246303

زهره ارجمندی هرات؛ محمد امین اسدی زارچ


پیش‌بینی متغیرهای اقلیمی توسط مدل چندگانه خطی SDSM در دوره آینده برپایه سناریو A2

دوره 4، شماره 7، فروردین 1395، صفحه 12-25

10.22034/jdmal.2016.22240

علی سلاجقه؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ علیرضا مقدم نیا؛ آرش ملکیان؛ شهاب عراقی نژاد؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ امین صالح پورجم