کلیدواژه‌ها = تحلیل روند
بررسی تغییرات زمانی و مکانی تعداد روزهای رخداد گرد و غبار در استان آذربایجان غربی، تعیین عوامل اثرگذار و شناسایی منشاء

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 71-86

10.22034/jdmal.2022.550729.1378

بهرام چوبین؛ فرزانه ساجدی حسینی؛ امید رحمتی؛ منصور مهدی زاده یوشانلوئی؛ محمد جلالی


اثرات حذف اثر خودهمبستگی بر تحلیل روند متغیرهای هیدرو اقلیمی (مطالعه موردی استان فارس)

دوره 3، شماره 6، مهر 1394، صفحه 13-24

10.22034/jdmal.2015.21669

حمیدرضا قره چایی؛ علی سلاجقه؛ مرجان نورالهی؛ حسن خسروی