کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
تعیین نقش تغییر کاربری اراضی بر توفان‌های گردوغبار در منطقۀ سیستان با پایۀ پیش‌بینی زنجیره مارکوف

دوره 11، شماره 3، آذر 1402، صفحه 1-16

10.22034/jdmal.2023.2011010.1437

علیرضا نورافر؛ حمید غلامی؛ نوازاله مرادی؛ وحید راهداری؛ مرضیه رضایی


شبیه‌سازی مکانی تخریب سرزمین با بهره‌گیری از مدل نسبت فراوانی در دشت قزوین

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 21-38

10.22034/jdmal.2022.550268.1379

اعظم ابوالحسنی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ امید رحمتی؛ اسماعیل حیدری علمدارلو؛ پائولو دی‌اودوریکو


کاربرد مدل فضای ویژگی TGSI - Albedo در بررسی وضعیت بیابانی شدن مرکز استان خوزستان

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 49-66

10.22034/jdmal.2021.534364.1341

ساره هاشم گلوگردی؛ عباسعلی ولی؛ محمد رضا شریفی


مدل‌سازی اثرات تغییر کاربری اراضی و پوشش بر شدت بیابان‌زایی دشت مختاران با استفاده از روش CA_Markov

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 79-102

10.22034/jdmal.2021.246301

زهره رفیعی مجومرد؛ محمد رحیمی؛ شیما نیکو؛ هادی معماریان؛ حسن کابلی


تعیین ارتباط روند تغییرات خشکسالی با عناصر اقلیمی در دشت یزد-اردکان

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 1-14

10.22034/jdmal.2019.36528

احمد علی دهقانی تفتی؛ محمد زارع؛ سید زین العابدین حسینی؛ فهیمه عربی علی آباد


شناسایی کانونهای بالفعل تولید گرد و غبار با استفاده از داده‌های سنجش از دور و شبیه‌سازی جریان هوا مطالعه موردی: استان البرز

دوره 4، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 15-26

10.22034/jdmal.2017.24652

بهزاد رایگانی؛ زهرا خیراندیش؛ فرزانه کرمانی؛ منصوره محمدی میاب؛ عابد ترابی نیا