کلیدواژه‌ها = آب زیرزمینی
واکاوی حساسیت تراز سفرۀ آب زیرزمینی دشت ارومیه

دوره 11، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 55-70

10.22034/jdmal.2023.2010827.1434

کامران یوسفی؛ مهرنگ دوستی رضایی؛ جمال احمدآلی


ارزیابی نقش تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت کرمان-باغین در افق 2055

دوره 4، شماره 7، فروردین 1395، صفحه 1-11

10.22034/jdmal.2016.22239

بهرام چوبین؛ فرزانه ساجدی حسینی؛ علی آذره؛ فرشاد سلیمانی ساردو


ارزیابی روند تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت کاشان

دوره 3، شماره 5، فروردین 1394، صفحه 65-78

10.22034/jdmal.2015.18332

ریحانه مسعودی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ آرش ملکیان