کلیدواژه‌ها = تحلیل حساسیت
بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر تحرک‌پذیری تپه‌های ماسه‌ای در شهرستان سبزوار

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-18

10.22034/jdmal.2021.246296

مریم نعیمی؛ زندی فر سمیرا؛ محمد خسروشاهی؛ پروانه عشوری؛ حمید رضا عباسی


مقایسه دقّت روش‌های رگرسیونی و هوش‌مصنوعی در برآورد سرعت روزانه باد در منطقه سیستان

دوره 4، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 84-95

10.22034/jdmal.2017.24664

افروز آبتین؛ حسین پیری صحراگرد؛ احمد پهلوانروی؛ جمشید پیری