موضوعات = بیابان‌
بازنگری تدقیقی ماسه‌زارهای ایران و ارتباط آن با برخی ویژگی‌های اقلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.22034/jdmal.2023.2005172.1420

مریم باقرپور؛ سلمان زارع؛ علی اکبر نظری سامانی؛ محمد رضا سالاری فنودی


بررسی تأثیر رویشگاه و نوع اندام عصاره گیری شده بر ترکیبات فیتوشیمیایی گیاه کور (.Capparis spinosa L) به عنوان یک گیاه مرتعی و دارویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22034/jdmal.2023.2008607.1430

الهه زمانی؛ کاظم کمالی علی آباد؛ سیدمهدی کلانتر؛ حمید سودائی زاده؛ بی بی فاطمه حقیرالسادات؛ اسرا کاپان اوغلو


بررسی روند تغییرات گردوغبار در نیمه‌شرقی ایران

دوره 11، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-16

10.22034/jdmal.2023.2005839.1422

سحر نسب پور مولایی؛ علی سلاجقه؛ حسن خسروی؛ امین نصیری؛ عباس رنجبر سعادت آبادی


برآورد توان بیابان‌زایی استان یزد با بهره‌گیری از شاخص‌های DVI

دوره 11، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 35-48

10.22034/jdmal.2023.2004871.1419

حمید گنجائیان؛ کلثوم محمدیان؛ مهناز جاودانی؛ مهدی صفری نامیوندی


تأثیر کاربری اراضی بر برخی شاخص‌های میکروبی خاک در منطقه لاسجرد، استان سمنان

دوره 11، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 49-60

10.22034/jdmal.2023.2003379.1416

حمیدرضا سعیدی؛ احمد صادقی پور؛ نادیا کمالی؛ علی اصغر ذوالفقاری


بررسی تأثیر عامل‌های طبیعی و انسانی بر افت سفرۀ آب زیرزمینی در دشت میناب

دوره 11، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-18

10.22034/jdmal.2023.2000814.1412

جعفر بهاری میمندی؛ ام البنین بذرافشان؛ یحیی اسماعیل پور؛ مرضیه شکاری؛ حسین زمانی


ارزیابی تغییر مقدار تبخیر و تعرق مرجع در ایران طی دهه‌های اخیر

دوره 11، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 39-58

10.22034/jdmal.2023.2000984.1413

آمنه یحیوی دیزج؛ خدیجه جوان؛ شهریار خالدی؛ طیبه اکبری ازیرانی


بررسی تأثیر شدت‌های مختلف چرای دام بر کمیت و کیفیت تولید مراتع وکربن خاک در منطقة خبر بافت

دوره 11، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 77-94

10.22034/jdmal.2022.560409.1392

محسن شرافتمندراد؛ اعظم خسروی مشیزی؛ اسفندیار جهانتاب


بررسی ارتباط وضعیت آبخوان دشت ایسین بندرعباس با تغییرات کاربری اراضی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 95-116

10.22034/jdmal.2023.1990499.1409

مهتاب صالحی؛ رسول مهدوی؛ مرضیه رضایی؛ علیرضا نفرزادگان؛ مهدی قربانی


مدیریت زیستی خاک‌های آلوده به برخی عناصر سمی در مناطق خشک (بررسی موردی: سنگ‌شکن بوکسیت معدن آلومینا جاجرم)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 55-80

10.22034/jdmal.2023.1972534.1401

خدیجه خرمن دار؛ محسن حسینعلی زاده؛ علی مهدوی؛ علی محمدیان بهبهانی؛ حسن یگانه


تأثیر شیوه‌های ذخیرۀ بارش بر ویژگی‌های خاک مراتع خشک (مطالعه موردی: بستک، استان هرمزگان)

دوره 10، شماره 3، آذر 1401، صفحه 37-48

10.22034/jdmal.2022.554711.1386

حامد احمدپور؛ اسفندیار جهانتاب؛ محسن شرافتمندراد؛ اعظم خسروی مشیزی


بهره‌گیری از حصیر گیاه خرما (.Palma dactylifera L) برای کاهش تبخیر آب در مناطق خشک

دوره 10، شماره 3، آذر 1401، صفحه 81-96

10.22034/jdmal.2022.556387.1389

فاطمه هوشمندزاده؛ محمد رضا یزدانی؛ سید فرهاد موسوی


شبیه‌سازی مکانی تخریب سرزمین با بهره‌گیری از مدل نسبت فراوانی در دشت قزوین

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 21-38

10.22034/jdmal.2022.550268.1379

اعظم ابوالحسنی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ امید رحمتی؛ اسماعیل حیدری علمدارلو؛ پائولو دی‌اودوریکو