موضوعات = مدیریت آب
بررسی ارتباط وضعیت آبخوان دشت ایسین بندرعباس با تغییرات کاربری اراضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22034/jdmal.2023.1990499.1409

مهتاب صالحی؛ رسول مهدوی؛ مرضیه رضایی؛ علیرضا نفرزادگان؛ مهدی قربانی


بررسی اثر عوامل طبیعی و انسانی بر افت سفره‌ی آب زیرزمینی در دشت میناب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

10.22034/jdmal.2023.2000814.1412

جعفر بهاری میمندی؛ ام البنین بذرافشان؛ یحیی اسماعیلپور؛ مرضیه شکاری؛ حسین زمانی


بهره‌گیری از حصیر گیاه خرما (.Palma dactylifera L) برای کاهش تبخیر آب در مناطق خشک

دوره 10، شماره 3، آذر 1401، صفحه 81-96

10.22034/jdmal.2022.556387.1389

فاطمه هوشمندزاده؛ محمد رضا یزدانی؛ سید فرهاد موسوی