موضوعات = مدیریت آب
واکاوی حساسیت تراز سفرۀ آب زیرزمینی دشت ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/jdmal.2023.2010827.1434

کامران یوسفی؛ مهرنگ دوستی رضایی؛ جمال احمدآلی


بررسی انسجام سازمانی و اشتراک‌گذاری دانش در بین دست‌اندرکاران سازمانی در راستای مدیریت مشارکتی آبخوان دشت ایسین- هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1402

10.22034/jdmal.2024.2018501.1448

مهتاب صالحی؛ رسول مهدوی؛ مرضیه رضایی؛ علیرضا نفرزادگان؛ مهدی قربانی


بررسی تأثیر عامل‌های طبیعی و انسانی بر افت سفرۀ آب زیرزمینی در دشت میناب

دوره 11، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-18

10.22034/jdmal.2023.2000814.1412

جعفر بهاری میمندی؛ ام البنین بذرافشان؛ یحیی اسماعیل پور؛ مرضیه شکاری؛ حسین زمانی


بررسی ارتباط وضعیت آبخوان دشت ایسین بندرعباس با تغییرات کاربری اراضی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 95-116

10.22034/jdmal.2023.1990499.1409

مهتاب صالحی؛ رسول مهدوی؛ مرضیه رضایی؛ علیرضا نفرزادگان؛ مهدی قربانی


بهره‌گیری از حصیر گیاه خرما (.Palma dactylifera L) برای کاهش تبخیر آب در مناطق خشک

دوره 10، شماره 3، آذر 1401، صفحه 81-96

10.22034/jdmal.2022.556387.1389

فاطمه هوشمندزاده؛ محمد رضا یزدانی؛ سید فرهاد موسوی