دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر رویشگاه و نوع اندام عصاره گیری شده بر ترکیبات فیتوشیمیایی گیاه کور (.Capparis spinosa L) به عنوان یک گیاه مرتعی و دارویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22034/jdmal.2023.2008607.1430

الهه زمانی؛ کاظم کمالی علی آباد؛ سیدمهدی کلانتر؛ حمید سودائی زاده؛ بی بی فاطمه حقیرالسادات؛ اسرا کاپان اوغلو


تحلیل روند پارامترهای دمایی فلات مرکزی ایران به کمک سری‌های زمانی داده‌های ماهواره‌ای در 17 سال اخیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1402

10.22034/jdmal.2023.2008659.1433

مریم ذوالفقاری؛ بهزاد رایگانی؛ باقر نظامی بلوچی؛ حمید گشتاسب؛ علی جهانی


تحلیل حساسیت تراز سفره آب زیرزمینی دشت ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

10.22034/jdmal.2023.2010827.1434

کامران یوسفی؛ مهرنگ دوستی رضایی؛ جمال احمدآلی


توزیع فضایی روند تغییرات فراسنج‌های فرین بارش شمال‌غرب ایران و ارتباط آن با گردش عمومی جو منطقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.22034/jdmal.2023.2007679.1428

علیرضا موقری؛ خدیجه جوان


بررسی اثرتغییرات کاربری اراضی بر طوفان‌های گردوغبار در منطقه سیستان با استفاده از پیش بینی زنجیره مارکوف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

10.22034/jdmal.2023.2011010.1437

علیرضا نورافر؛ حمید غلامی؛ نوازاله مرادی؛ وحید راهداری؛ مرضیه رضایی


کارایی سنجش از دور و الگوریتم‌های یادگیری ماشین در پهنه‌بندی مناطق مستعد گردوغبار در استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1402

10.22034/jdmal.2023.2011344.1438

عباسعلی ولی؛ مجید افشاری


شناسایی عوامل موثر بر پذیرش گردشگری ورزشی در کویر (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

10.22034/jdmal.2023.2012391.1439

الهه کهدوئی؛ فرزام فرزان؛ محبوبه عابدی سماکوش