دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، فروردین 1396 (8 مقاله) 

مقاله پژوهشی

داده کاوی احتمال وقوع خشک‌سالی در ایران

صفحه 1-14

10.22034/jdmal.2017.27856

اسماعیل حیدری علمدارلو؛ سحر نسب‌پور؛ حمید رضا کشتکار