راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله برای چاپ در نشریه علمی مدیریت بیابان

انجمن علمی مدیریت علمی و کنترل مناطق بیابانی ایران

 

رعایت شیوه­ نامه زیر در نگارش مقاله‌هایی که برای چاپ به نشریه علمی مدیریت بیابان ارسال می‌گردد ضروری است.

1- نوع مقاله

مقاله‌های پژوهشی اصیل، دارای نوآوری و حاصل کار پژوهشی نویسنده(گان) مرتبط در یکی از زمینه‌های تحقیقاتی زیر که به زبان فارسی و با چکیده انگلیسی نوشته شده و برای نخستین بار منتشر می­ شوند، برای چاپ مورد بررسی هیأت تحریریه نشریه قرار خواهد گرفت. بطور گروه بندی شده این اهداف و چشم اندازها عبارتند از:

 • اکوسیستم مناطق بیابانی
 • ارزیابی بیابان زایی
 • پایش بیابان زایی
 • روش­ های نوین بیابان­ زدایی
 • پوشش گیاهی و کشاورزی در مناطق بیابانی
 • تخریب سرزمین
 • بیابان ­زایی
 • مدیریت آب در مناطق خشک و بیابانی
 • تغییر اقلیم و اثرات آن در بیابان زایی
 •  ژئومرفولوژی بیابان
 • فرسایش بادی و تپه‌های ماسه‌ای
 • طوفان‌های گردوغبار
 • خشکسالی
 • سیستم هشدار اولیه و ارزیابی خطر در بیابان
 • کاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در آشکارسازی خطرات بیابان
 • پتانسیل‌ها و محدودیت‌های بیابان

مقاله ارسال شده به این نشریه نباید در نشریه دیگری چاپ یا هم­زمان برای سایرنشریه ­ها ارسال شده باشد.

 

 • بخش‌های مقاله:

1) برگ شناسه (معرفی نویسنده یا نویسندگان): شامل نام، نام خانوادگی، مرتبه علمی و نشانی کامل محل کار و شماره تلفن های ثابت و همراه نویسنده (گان) است که به فارسی و انگلیسی نوشته شده، به همراه نشانی پست الکترونیک نویسندۀ مسئول است. برگ شناسه در فایل جداگانه‌ای ارائه می‌شود. در این فایل عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی نیز قید گردد.

2) عنوان مقاله: عنوان باید کوتاه و جامع بوده و از 15 واژه تجاوز نکند و مفهوم اصلی پژوهش را نشان دهد. عنوان در ابتدا و وسط صفحۀ اول درج می‌شود.

3) چکیده: چکیده باید مجموعۀ فشرده و گویایی از مقاله با تأکید بر تشریح مسئله، روش کار و نتایج مهم و ارزیابی آنها بوده و از 300 واژه بیشتر نباشد. از به کار بردن نام‌های خلاصه شده، ارائه منبع، فرمول، جدول و شکل در چکیده خودداری شود.

4) واژگان کلیدی: حداکثر 6 کلمه به ترتیب اولویت آورده شود و با "؛" از هم جدا گردند و معادل خارجی آن­ها نیز در زیر چکیده انگلیسی مقاله و به همان ترتیب درج شود. به­ منظور بیشتر دیده شدن مقاله در جستجوهای رایانه ­ای، این کلمات نباید در عنوان مقاله تکرار شوند.

5) مقدمه: شامل طرح مسئله، شرح موضوع، اهمیت، فرضیه‌ها، مرور پژوهش‌‌های انجام شده و هدف از پژوهش است.

6) مواد و روش‌ها: شامل مواد و وسایل به کار رفته، شرح کامل روش‌های آزمایش و چگونگی اجرای پژوهش، مشخصات منطقۀ مورد مطالعه، طرح آماری و روش‌های ارزیابی است. از هر گونه کلی گویی در این بخش باید پرهیز شود.

7) نتایج: همه نتایج کیفی و کمی به دست آمده و توضیحات لازم در این قسمت ارائه می‌گردد. در صورت نیاز می‌توان موضوعات را طبقه‌بندی و برای ارائه نتایج از جدول و شکل (منحنی، نمودار و یا تصاویر) استفاده نمود.

8) بحث و نتیجه‌گیری: در برگیرنده جمع‌بندی خلاصه نتایج با توجه به هدف بررسی بوده و دست آورد‌ها با توجه به یافته‌های سایر پژوهش‌ها، تجزیه و تحلیل شده و دربارۀ آن ها بحث و نتیجه‌گیری صورت می گیرد. لذا نتایج حاصل با نتایج پژوهش های قبلی در این بخش مقایسه شوند، نگارنده (گان) در این قسمت می‌توانند توصیه‌ها و پیشنهاد‌های لازم جهت انجام بررسی‌های بعدی را نیز ارائه کند. نگارنده (گان) می ­توانند بخش بحث را همراه با نتایج تدوین نموده و عنوان "نتایج و بحث" را انتخاب نمایند. در این صورت بخش نتیجه گیری مقاله با عنوان "نتیجه گیری" به صورت کوتاه و فقط نتیجه گیری از نتایج پژوهش، تدوین می گردد.

9) سپاسگزاری: در این قسمت از تأمین کنندگان بودجه و امکانات و اشخاص دیگر بجز نگارندگان، که در انجام تحقیق کمک کرده‌اند، سپاسگزاری می‌شود. ارائه این قسمت در انتهای مقاله قبل از عنوان منابع الزامی است.

یادآوری بسیار مهم: سرقت ادبی یک عمل غیر علمی و ناشایست و غیرقابل پذیرش برای این نشریه به­ شمار می­ رود. جهت جلوگیری از رخ دادن این پدیده زشت، در موقع خلاصه کردن کار دیگران و ارائه آن، لازم است یادداشت برداری با استفاده از کلمه ­ها و واژه ­ها به زبان خود نویسنده صورت گیرد و از به ­کار بردن عین جملات دیگران حتی با درج مآخذ آن، به طور جد خودداری گردد.

نشریه مدیریت بیابان با استفاده از مشابهت‌یاب سیناوب، مقالات را بررسی نموده و هیچ نوع مشابهتی را در جملات استفاده شده از منابع نمیپذیرد.

10) منابع:

الف) منابع داخل متن:

ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻞ ﻣﺘﻦ فقط با ذکر شماره ردیف مقاله در لیست منابع انجام می­ گیرد که در داخل پرانتز باید یادداشت شود.

تأکید مجله بر عدم استفاده از نام مؤلفین یا پدیدآورندگان منابع در اول جملات است. لذا در متن از ذکر نام نویسندگان منابع خودداری شود. جملات با افعال مجهول نوشته شوند تا نیازی به ذکر نام نویسنده نباشد. در صورت الزام فقط در یک یا حداکثر دو مورد در مقاله استفاده از نام نویسندگان ﺑﻪ­ﺻﻮرت ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ذکر فقط ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر آن به شکلی که در لیست منابع ذکر شده، در داخل پرانتز بلامانع است و در آخر همان جمله یا مطلب هم شماره همان رفرنس در داخل پرانتز ذکر گردد. اگر تعداد نویسندگان بیشتر از دو نفر باشند، بعد از نام نویسنده اول از ".et al" استفاده شود.

در هر مقاله می­ توان از یک پایان نامه کارشناسی ارشد به­ عنوان منبع بهره جست.

ب) منابع انتهای متن:

لیست منابع در آخر مقاله باید به انگلیسی تدوین گردد و کتاب ها و مقاله ­های فارسی هم طبق اطلاعات خود منبع به انگلیسی نوشته شوند. لذا منابع فارسی و انگلیسی به ­ترتیب نام خانوادگی نفر اول در یک لیست تدوین گردد. از ترجمه آزاد عنوان مقاله و دیگر مشخصات نگارندگان و نام نشریه خودداری نمایید تا از اتلاف وقت برای اصلاح مجدد آن جلوگیری شود. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑه ­ترتیب ﺣﺮف اﺑﺘﺪای ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اول ﯾﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ نام سازمان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، در فهرست منابع مورد استفاده قرار گیرد. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﻤﺎره­ﮔﺬاری و همین شماره در متن برای رفرنس دادن استفاده شود.

در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از آوردن واژﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ "J" ﺑﻪ ﺟﺎی Journal یا، U و یا Univ ﺑﻪ ﺟﺎی University و ... ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد.

چنانچه از ﯾﮏ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﺗﺮﺗﯿﺐ اراﺋﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ، لازم به­ ذکر است در ﺻﻮرﺗﯽ­ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﻔﺮد و ﻣﺸﺘﺮک از ﯾﮏ ﻧﮕﺎرﻧﺪه وجود دارد، ابتدا مقاﻻت ﻣﻨﻔﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻘﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ­ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎی ﻧﺎم ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪی ﻣﺮﺗﺐ گردد.

از ﺑﻪ­ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻋﺒﺎرت "et al." در لیست ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮدداری ﺷﻮد و اسامی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ­ﺗﺮﺗﯿﺐ ذکر شده در ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آورده شده و ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺣﺮف اول ﻧﺎم نویسندگان ﺑﺎ وﯾﺮﮔﻮل و ﻗﺒﻞ از ﻧﺎم آﺧﺮﯾﻦ نویسنده با & از یکدیگر تفکیک گردند.

از ایجاد ارتباط یا Link منابع با شماره­های آنها در متن خودداری شود.

سال­های شمسی تمام منابع فارسی مورد استفاده در مقاله به صورت سال میلادی مطابق اصل منبع ارائه گردد.

لینک DOI مقالات در انتهای منابع مربوط اضافه شود.

 در مورد منابعی که فارسی است، به­ منظور آگاهی خواننده عبارت "In Persian" در انتهای منبع در داخل پرانتز آورده شود.

روش ارجاع منابع مختلف:

 • کتاب تألیفی:

Author, A. A., & Author, B. B. (Year). Title of book. Location: Publisher.

Mozaffarian, V., (2009). Trees and shrubs of Iran. Tehran: Farhang Moaser Publisher. [In Persian]

 • کتاب ترجمه شده:

Author, A. A., & Author, B. B. (The translation Year). Title of book. Translator, A. A., Location: Translation Publisher.

McCoy, R. M. (2005). Field Methods in Remote Sensing. Jafari, R., Tehran: Iran University Press.

 • .مقاله:

Author, A. A., Author, B. B., & Author. C. C. (Year). Title of article. Title of Journal, volume (Issue), page-numbers. DOI:

Mansourmoghaddam, M., Naghipur, N., Rousta, I., & Ghaffarian, H. R. (2022). Temporal and Spatial Monitoring and Forecasting of Suspended Dust Using Google Earth Engine and Remote Sensing Data (Case Study: Qazvin Province). Desert Management10(1), 77-98. DOI: 10.22034/jdmal.2022.548083.1372 [In Persian]

 • رساله دکترا:

Author, A. A. (Year). Title of Thesis. Degree, University: Placed Published.

Abdolshahnejad, M. (2020) Dust storm risk assessment and providing strategies to contact it (Case study: Ahvaz County). PhD thesis, University of Tehran. [In Persian]

 • کنفرانس:

Author, A. A. (Year). Title. Paper presented at the Conference Name, Conference Location.

Bagherian Ardabiliyan, P. (2009). Investigating the methods of reducing evaporation from water resources and reservoirs with a look at the evaporation situation in the surface waters of East Azerbaijan province. 3rd Conference on Water Resources Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran. [In Persian]

 • منابع اینترنت:

Author, A. A. (Year). Title of webpageSubtitle if needed, Retrieved Month day, year, from source.

NCAA Committee on Sportsmanship and Ethical Conduct. (2012). Operations plan: Strategic planning and budgeting for the 2012 and 2013Academic Years. Retrieved February 9, 2012, from http://www1.ncaa.org/membership/governance/assoc-wide/ sportsmanship ethics/index.html

 نکته: رعایت اصول تایپی در استفاده از نقطه، کاما و فاصله بین کاراکترها و غیره دارای اهمیت است و باید با دقت رعایت گردد.

- کنترل شود که کلیه منابع استفاده شده در متن مقاله، در لیست منابع ذکر شده باشند و یا منابع ذکر شده در لیست منابع در متن به­ عنوان رفرنس استفاده شوند.

11) چکیده مبسوط انگلیسی:

چکیده مقاله به زبان انگلیسی به‌صورت مبسوط همراه برگردان کامل عنوان و کلمات کلیدی در یک فایل بدون مشخصات نام و محل کار یا دانشگاه نگارنده (گان) ارسال گردد. این چکیده باید مجموعۀ کوتاه و گویایی از مقاله با تأکید بر تشریح مسئله، هدف پژوهش، روش کار و نتایج مهم و ارزیابی آنها بوده و از 1000 واژه بیشتر نباشد. از به‌کار بردن نام‌های خلاصه شده، ارائه منبع، فرمول، جدول و شکل در چکیده مبسوط انگلیسی خودداری شود. به‌منظور دریافت شیوه‌نامه نگارش چکیده مبسوط انگلیسی اینجا کلیک کنید.

 • شیوۀ نگارش:

 مقاله روی صفحه A4 با حاشیه‌های بالا و پایین 20 میلیمتر و راست و چپ 20 میلیمتر با قلم نازنین بولد (B Nazanin)، در قالب نرم افزار Word تایپ گردد. فاصله بین خطوط به صورت یک فاصله‌ای (Single space) انتخاب گردد. تعداد صفحه­ های مقاله با در نظر گرفتن جدول ­ها، شکل­ ها، نتایج، فهرست منابع نباید از 16 صفحه بیشتر باشد. از به کار بردن کلمات انگلیسی که معادل آنها در فارسی موجود است، در داخل متن اجتناب شود و در صورت لزوم واژه انگلیسی در پاورقی با ذکر شماره تایپ شود. سطر اول هر پاراگراف به میزان 0/5 سانتیمتر فرورفتگی داشته باشد.

نوع و اندازه قلم‌ها، طبق جدول زیر رعایت شود.

 

 

جدول و شکل­ ها، نتایج را خیلی دقیق­ تر و واضح ­تر از متن نمایش می ­دهند. اطلاعات ارائه شده در جدول­ ها نباید به صورت نمودار و یا به شکل دیگری در مقاله تکرار شوند. شماره و عنوان جدول در بالای جدول ذکر گردد. هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد. چنان­چه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشد، می‌توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود. نتایج بررسی‌های آماری باید به یکی از روش‌های علمی در جدول منعکس شود. جدول تنها در محیط Word طراحی و از ایجاد ارتباط یا Link نمودارها با دیگر فایل ­ها خودداری شود.

شکل‌های هر مقاله شامل منحنی، نمودار، عکس و نقشه، همه به طور یکسان به عنوان شکل شماره‌گذاری شوند. شکل‎ ها باید با کیفیت بالا باشد. شماره و عنوان هر شکل در پایین آن درج گردد. نقشه ها و عکس‌‌ها باید واضح، مطالب آنها خوانا و دارای مقیاس باشند. ذکر مأخذ عکس‌‌ها یا شکل‌های اقتباس شده که از منابع دیگر، الزامی است. فایل‌های اصلی شکل‌ها با فرمت Excel, JPEG, Tiff یا PDF جهت چاپ نهایی به نشریه ارسال گردد. شکل‌ها و جداول مطابق نمونه بدون کادر تنظیم شود..

 

شکل 1. نمونه فرمت شکل‌های مورد نظر مجله مدیریت بیابان

 

 • جداول بایستی بدون خطوط عمودی و به صورت نمونه ذیل تهیه گردند. جدول­ ها را شماره گذاری کرده و شماره را در اول عنوان قید و در متن رفرنس دهید.

 

جدول 1. نمونه جدول مورد نظر مجله مدیریت بیابان

 

 • رابطه ها باید به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره‌گذاری شده و در متن مقاله قبل از معادله رابطه رفرنس داده شوند. شماره معادلات باید در انتهای سمت راست و در امتداد سطر حاوی معادلات در داخل پرانتز قید شود. مثال:

 

     

 

 • کلیه عامل­ های دو طرف علامت مساوی در ذیل معادلات با ذکر واحد آن معرفی شوند.
 • واحد‌های استفاده شده در متن مقاله باید خلاصه ذکر شده واحد در سیستم واحدهای جهانی متریک (SI) یا (International System of units) باشد.
 • مقالات بایستی با نرم افزارMSWordارسال و از انجام هرگونه تنظیمات اضافی در فایل­ خودداری شود.
 • رعایت نیم فاصله در کلمات ترکیبی و جمع مانند بیابان­ زایی، بیابان ­ها، اندازه ­گیری، شده­ اند، می­ شود، می­ توان و ... ضروری است.
 • نقطه و ویرگول بدون هیچ فاصله­ ای در انتهای کلمات قرار گرفته، اما بین آنها و کلمه بعدی یک فاصله نیاز است.
 • شماره پاورقی ­ها در هر صفحه باید به صورت مجزا از دیگر صفحه­ ها آیند.

در روش نوین نگارش از پرانتز استفاده نمی­ شود و مطلب مستقیماً در متن بیان می ­گردد. از نوشتن مطلب در پاورقی و نیز در داخل پرانتز خودداری نمایید.

مقاله در فرمت تک ستونی تدوین و ارسال شود و از تدوین آن در دو ستون خودداری گردد.

 • عدم رعایت شیوه نامه فوق موجب تأخیر در پذیرش و رفت و برگشت ­های مکرر و زمان­ بر مقاله خواهد شد.
 • مقاله ارسالی به دفتر نشریه پس از طی مراحل داوری مسترد نمی‌شود.
 • هیأت تحریریه در رد و ویرایش مقالات مجاز است.
 • مسئولیت صحت مطالب به عهده نویسندگان است.

فایل های ارسالی شامل:

1) متن اصلی مقاله بدون اسامی نویسندگان با فرمت doc و یا docx

2) یک صفحه شامل عنوان فارسی و انگلیسی مقاله به همراه اسامی، سمت و آدرس نویسندگان و آدرس پست الکترونیک نویسنده مسئول

3) فرم تعارض منافع با امضای نویسندۀ مسئول و تعهدنامه امضا شده توسط تمامی نویسندگان

ارسال این تعهدنامه برای آغاز بررسی اولیه الزامی است و در صورت عدم بارگذاری تعهدنامه به همراه مقاله، مقاله ارسالی بررسی نخواهد شد.

ارسال تعهدنامه مبنی بر: 1) عدم چاپ مقاله ارسالی به هر شکل در گذشته، 2) تعهد نویسندگان به صحت کامل داده های پژوهش حاضر، 3) نویسندگان در تدوین و تنظیم مقاله، اخلاق علمی را رعایت نموده اند، 4) عدم ارسال مقاله به دیگر نشریه ­ها تا تعیین تکلیف مقاله در نشریه مدیریت بیابان، 5) اطلاع تمامی نویسندگان از ارسال مقاله به دفتر نشریه مدیریت بیابان و 6) نگارندگان این تعهدنامه را هرگز از سایت مجله حذف نخواهند کرد.

برای دریافت، فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع کلیک نمایید.

 

فرم بررسی  نکات لازم برای ارسال مقاله به نشریه مدیریت بیابان

قبل از ارسال مقاله، لیست مندرج در جدول ذیل را بررسی نمایید تا تمام فرمت مورد پذیرش ارسال مقاله به نشریه علمی مدیریت بیابان به طور کامل رعایت شده باشد. توجه نمایید که که تمام 17 مورد مندرج در جدول دارای پاسخ بله باشند. جدول را تکمیل نموده و به همراه مقاله در سایت بارگذاری نمایید. عدم وجود جدول زیر و تعهدنامه به همراه مقاله باعث عدم بررسی مقاله می شود.

 

فایل های مذکور بایستی در سامانه نشریه به آدرس www.jdmal.ir در بخش ارسال مقاله بارگذاری گردد.

 

 نشانی پستی دفتر مجله مدیریت بیابان:  یزد، صفائیه، چهار راه پژوهش، دانشگاه یزد، پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی، انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

کدپستی: 8915818411

تلفکس: 03538210698-98+

رایانامه: jdm.isadmc@yahoo.com

 

راهنمای نگارش مقاله بر اساس شیوه­ نامه APA در سایت انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی قابل دسترس است.

 

 • روش پرداخت

بعد از پذیرش اولیه مقاله در سامانه انتشارات، لازم است که نویسندگان نسبت به واریز وجه با مراجعه به بانک به مبلغ 3,500,000 ریال ایران به شماره حساب 2007517303 بانک تجارت شعبه دانشگاه یزد، کد شعبه 20075 به نام انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران اقدام نمایند.

برای شناسه پرداخت می توانید شماره تلفن همراه نویسنده مسئول یا نام او را یادداشت کنید.

الف: نویسندگانی که مایل به پرداخت الکترونیکی از طریق موبایل بانک یا دستگاه های خودپرداز هستند، می توانند با انتخاب گزینه پرداخت از طریق شماره حساب و با استفاده از شناسه شبا زیر اقدام به پرداخت الکترونیکی نمایند.

IR 2301 8000 0000 0020 0751 7303

صاحب حساب: انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

ب: به بانک تجارت مراجعه کرده و مبلغ 3,500,000 ریال ایران را به صورت دستی از طریق باجه بانک به نشریه مدیریت بیابان واریز نمایید.

خواهشمند است حداکثر ظرف مدت یک هفته هزینه را به حساب انجمن واریز و اسکن آن را در سایت مجله مدیریت بیابان بارگذاری کنید تا نامه پذیرش نهایی مقاله صادر شود.