نویسنده = زهرا ایازی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی توان رسوبزایی درخساره‌های ژئومرفولوژی با استفاده از تونل باد و مدل اریفر( مطالعه موردی آران – کاشان)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 70-83

زهرا ایازی؛ طیبه مصباح زاده؛ حسن احمدی؛ ناصر مشهدی