اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 361
تعداد پذیرش 109
تعداد عدم پذیرش 203
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 136

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 158
تعداد مشاهده مقاله 83598
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 66344
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
درصد پذیرش 30 %