اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 383
تعداد پذیرش 125
تعداد عدم پذیرش 217
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 148

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 173
تعداد مشاهده مقاله 94257
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 72478
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
درصد پذیرش 33 %