اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 391
تعداد پذیرش 128
تعداد عدم پذیرش 220
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 150

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 176
تعداد مشاهده مقاله 99793
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 75918
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
درصد پذیرش 33 %