اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 399
تعداد پذیرش 133
تعداد عدم پذیرش 223
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 151

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 184
تعداد مشاهده مقاله 109540
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 79928
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 3952 روز
درصد پذیرش 33 %