اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 346
تعداد پذیرش 95
تعداد عدم پذیرش 199
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 132

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 141
تعداد مشاهده مقاله 79811
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 62964
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 71 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 51 روز
درصد پذیرش 27 %