اصول اخلاقی انتشار مقاله

سرقت ادبی یک عمل غیر علمی، غیر اخلاقی و ناشایست و غیرقابل پذیرش برای نشریه مدیریت بیابان به­ شمار می­ رود. جهت جلوگیری از رخ دادن این پدیده زشت و ناپسند، در موقع خلاصه کردن کار دیگران و ارائه آن، لازم است یادداشت برداری با استفاده از کلمه ­ها و واژه ­ها به زبان خود نویسنده به نحوی انجام گیرد که مفهوم تغییر نکند. اما از به ­کار بردن عین جملات دیگران حتی با درج مآخذ آن، به طور جد خودداری گردد.

دو فصلنامۀ مدیریت بیابان برای انتشار دست آوردهای پژوهش های اصیل و اطلاعات درست علمی در زمینه مدیریت بیابان، وظیفه خود می داند که با رعایت ارزش های اخلاق علمی و حرفه‌ای این مهم را به انجام رساند. بنابراین رعایت نکات ذیل به عنوان اصول اخلاقی اعضای هیأت تحریریه، داوران و نویسندگان لازم‌الاجرا می‌باشد:

اصول اخلاقی هیات تحریریه

- کلیه مقالات بارگذاری شده در سایت مجله مدیریت بیابان را که با اهداف مجله همخوانی و دارای نوآوری باشد، با در نظر گرفتن فقط کیفیت علمی آن بطور یکسان بررسی و اظهارنظر نماید؛

- با بررسی اولیه مقاله در اسرع وقت، پس از تایید مطابقت داشتن آن با فرمت، مقاله را در جریان داوری قرار دهد؛

- مقالات در زمان محدود و تعیین شده توسط هیات تحریریه بررسی، داوری و تعیین تکلیف گردد؛

- نویسندگانی که با هیات تحریریه همکاری نمی کنند، در اسرع وقت تعیین تکلیف گردند؛

- انتخاب داوران با همفکری سردبیر با دبیران تخصصی در اسرع وقت انجام گیرد؛

- مقاله دریافتی با کمک گرفتن از داوران متخصص کشور در زمینه موضوع مقاله داوری شود؛

- اطلاعات مقالات دریافتی و نویسندگان آن محرمانه تلقی می گردد؛

- بعد از پذیرش مقاله تغییر اسامی و ترتیب اعلام شده توسط نویسنده مسئول امکانپذیر نیست؛

- پذیرش نهایی مقاله و چاپ آن بعد از خاتمه مراحل داوری بر مبنای تاریخ پذیرش نهایی خواهد بود؛

- هیات تحریریه مجاز به قبول، رد، چاپ و یا ویرایش مقالات می باشد؛

- در هر مرحله ای از داوری، هیات تحریریه مجاز به حذف مقاله از پروسه بررسی است: ۱- رد مقالاتی که تعهد نامه و یا امضای آنها اشکال داشته باشد؛ ۲- مشخص گردد که مقاله به نشریه دیگری ارسال شده؛ و ۳- مطالبی از مقالۀ منتشر شده و یا پاراگرافی از مقالات چاپ شده، عینا ذکر گردیده باشد.

 اصول اخلاقی داوران

- داوری و ارزیابی دقیق و منصفانه مقاله و اعلام نظر در اسرع وقت؛

- ارسال پاسخ، فرم تکمیل شده نظرخواهی و مقاله حاشیه نویسی شده در زمان کوتاه؛

- اعلام مقالاتی که با اهداف مجله همخوانی ندارند؛

- اعلام و عودت دادن سریع مقالاتی که در زمینه تحقیقاتی آنها نباشد؛

- محرمانه تلقی نمودن اطلاعات هر مقاله داوری شده.

 اصول اخلاقی نویسندگان

- بارگذاری فایل تعهدنامۀ امضا شده توسط همه نگارندگان، همراه مقاله با قید ذکر سه نکته در تعهدنامه که الزامی است: ۱- مقاله ارسالی قبلا به هر شکلی چاپ و منتشر نشده است. چاپ مطلب بصورت خلاصه مقاله در گردهمایی ها شامل این بند نمی شوند؛ 2- تا تعیین تکلیف مقاله در مجله "مدیریت بیابان"، نگارندگان آن را به نشریه دیگری ارسال نخواهند کرد؛ 3-همه نویسندگان از ارسال مقاله به دفتر مجله مدیریت بیابان مطلع هستند؛

- ملزم بودن نویسندگان به اعلام شماره تلفن یا موبایل هر نویسنده در کنار امضای خود برای تماس های ضروری؛

- تعهد به رعایت اصالت و صحت مطالب مندرج در مقاله برای مطالب رفرنس داده نشده که تدوین نویسندگان است؛

- مقاله ارسالی باید اصیل و پژوهشی بوده و با کار میدانی اجرا شده باشد. برخی پژوهش های گلخانه ای و آزمایشگاهی نیز که اصیل و در زمینه اهداف مجله مدیریت بیابان اجرا شده باشد، می تواند ارسال گردد؛

- ذکر دقیق رفرنس‌ها با استفاده از منابع جدید برای کلیه مطالب ذکر شده از منابع معتبر؛

- استناد فقط به مقالات و منابع علمی منتشر شده در مجلات و نشریاتی که مقالات آنها داوری شده ‌اند. رساله دکتری از این موضوع مستثنی بوده و به هر تعدادی می تواند مورد استناد قرار گیرند. در مقاله فقط از یک عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان رفرنس استفاده شود؛

- نویسنده مسئول باید ترتیب اسامی همکاران را مشخص نموده و ضمن درج آنها در سایت مجله؛ فایل آنرا همزمان، همراه مقاله در سایت مجله بارگذاری نماید؛

- محترم شمردن و رعایت حقوق دانشگاه ها، سازمان ها، و غیره در مقالات ارسالی با قدردانی و یا تشکر از آنها در بخش مربوطه؛

- نگارندگان ملزم به ارسال مقاله اصلاح شده، پاسخ‌ها و بارگذاری مجدد آن در زمان تعیین شده هستند.

 

* نکته: دوفصلنامه مدیریت بیابان عضو کمیته اخلاق نشر (COPE) نبوده است، اما متعهد به پیروی از استانداردها و دستورالعمل‌های آن می‌باشد.

 

نویسنده می بایست تمام اصول اخلاقی در زمینه چاپ و نشر را دانسته و به آن متعهد باشد.