درباره نشریه

نشریه مدیریت بیابان توسط انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران طی مجوز مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال 1391 پایه ­گذاری شد و در طی سال ­های اخیر پذیرای مقالات اصیل و با محتوای علمی معتبر و مفید از سوی محققان، اندیشمندان و صاحب نظران در حوزه مدیریت بیابان و بیابان­ زدایی بوده است. نشریه مدیریت بیابان، یک نشریه تخصصی و دارای اعتبار علمی _ پژوهشی است که تا سال 1399 به صورت دو فصلنامه و از سال 1400 در قالب فصلنامه چاپ می­ شود. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)  نمایه و در آخرین ارزیابی نشریات این پایگاه در سال 1397، دارای ضریب تأثیر 0/271 است. زبان اصلی نشریه فارسی بوده و چکیده مقالات به زبان انگلیسی باید تدوین شود.