داوران

با کمال احترام و سپاس از همراهی ارزشمند و صادقانه فرهیختگان گرامی، که  در ارزیابی علمی و داوری مقالات، این نشریه را همراهی نموده‌اند. دوام عزت و سلامت، و حضور پایدار این عزیزان را آرزومندیم. برای عرض تشکر از این همراهان مجله، لیست اسامی ایشان در ادامه ارائه می شود. امیدواریم که این همکاری علمی با ارزش، تداوم داشته باشد.

  

نام داور سمت / سازمان
Hamidreza Azimzadeh گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
مریم آذرخشی دانشگاه تربت حیدریه
حسین آذرنیوند
علی آذره استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه جیرفت
محسن آزادبخت
زهره ابراهیمی خوسفی گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران
جمال احمدآلی استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات،
خالد احمدآلی عضو هیئت علمی گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
حسام احمدی بیرگانی عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
محمدرضا اختصاصی
هادی اسکندری دامنه پسادکترا دانشگاه تهران
سعید اسلامیان دانشکده کشاورزی- دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا اسماعیلی جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
مرتضی اکبری گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشگاه فردوسی مشهد
سید علی المدرسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
جلال امینی دانشکده مهندسی نقشه‌برداری-دانشگاه تهران
محمد حسین ایران نژاد دانشگاه یزد
مسعود بازگیر گروه آموزشی مهندسی آب و خاک- دانشکده کشاو.رزی- دانشگاه ایلام
ام البنین بذرافشان داشگاه هرمزگان
جواد بذرافشان گروه آبیاری
فاطمه برزگری دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
حسین بشری
مسعود بیژنی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
محمد بی طرف مرکز تحقیقات کشاورزی یزد
بهاره پارسامطلق عضوهیات علمی دانشگاه جیرفت-تخصص گیاهان دارویی
فاطمه پناهی دانشگاه کاشان
سعید پورمنافی
هادی پیراسته انوشه بلوار آزادگان، خیابان نهالستان، مرکز ملی تحقیقات شوری
حسین پیری صحراگرد دانشگاه زابل
حسین پیری صحراگرد دانشگاه زابل
بابک پیله ور دانشیار دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، خرم آباد، ایران
مهدی تازه
فرج ا... ترنیان دانشگاه لرستان
روح اله تقی زاده مهرجردی دانشگاه اردکان
عاطفه جبالی -دکتری بیابان زدایی، دانشکده منابع طبیعی وکویرشناسی ، دانشگاه یزد
رضا جعفری دانشیار دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان،ایران
حامد جنیدی گروه مهندسی طبیعت- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
اسفندیار جهانتاب استادیارگروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه فسا، فسا. ایران
جواد چزگی گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند.
بهرام چوبین دانشگاه تهران
محمد حاجب
محسن حسینعلی زاده استادیار گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
حمزه حسینی کهنوج دانشگاه جیرفت
اسماعیل حیدری علمدارلو گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
محمد خسروشاهی رئیس بخش تحقیقات بیابان-موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حسن خسروی دانشیار، گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمد خسروی
شهرام خلیقی سیگارودی دانشگاه تهران
سید جمال الدین خواجه الدین گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان ایران
یونس خوش‌خو دانشگاه کردستان
محمد دارند دانشگاه کردستان
فاطمه دانشمند دانشگاه پیام نور تفت
علی اصغر درویش صفت مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل
محمد تقی دستورانی گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد
فرهاد دهقانی
رضا دهقانی بیدگلی گروه مرتع و آبخیزداری- دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین- دانشگاه کاشان
فرهاد ذوالفقاری عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان
محمدهادی راد استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
علیرضا راشکی گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشگاه فردوسی مشهد
وحید راهداری عضو هیات علمی دانشگاه زابل، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون
بهزاد رایگانی عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست
امید رحمتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان- هیات علمی
محمد رحیمی استادیار دانشگاه سمنان گروه منابع طبیعی
الهام رفیعی ساردویی دانشگاه جیرفت
سلمان زارع دانشگاه تهران
محمد زارع عضو هیات علمی/ دانشگاه یزد
اصغر زارع چاهوکی ان ار سی
محمدعلی زارع چاهوکی دانشگاه تهران
صدیقه زارع کیا استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
مهرداد زرافشار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
احسان زندی اصفهان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
غلامرضا زهتابیان دانشگاه تهران
حمیدرضا سالمی
عادل سپهر
جلیل سرهنگ زاده دانشگاه یزد
سعید سلطانی دانشگاه صنعتی اصفهان
زندی فر سمیرا
حمید سودائی زاده دانشگاه یزد
مهشید سوری 3
محمد غلی شاهرخ نیا عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
علی اکبر شمسی پور گروه جغرافیای طبیعی ، دانشگاه تهران
احسان شهریاری دانشگاه تگزاس
محمودرضا صاحبی رئیس پژوهشکده سنجش از دور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
احمد صادقی پور استادیار گروه بیابان زدایی دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان
محمد علی صارمی نایینی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد، یزد، ایران
علی طالبی دانشگاه یزد
علی طویلی دانشگاه تهران- دانشکده منابع طبیعی
جهانگیر عابدی کوپائی دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده کشاورزی- گروه آبیاری
حمید رضا عباسی هیت علمی (مربی پزوهشی)
مهسا عبدالشاه نژاد دانشگاه تهران
احمد عبدلزاده دانشکده زیست شناسی دانشگاه گرگتن
حمیدرضا غفاریان مالمیری عضوهیئت علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه یزد
حمید غلامی گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان
حسن فتحی زاد ایران، استان یزد، دانشگاه یزد، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی. دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، حسن فتحی زاد- 1614- 638-0918
منوچهر فرج زاده دانشگاه تربیت مدرس
محمد فرزام گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد
سامره فلاحتکار استادیار گروه محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
سهراب قائدی هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
یاسر قاسمی آریان بخش تحقیقات بیابان موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
مرضیه قدسی اکوژئومرفولوژی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
خلیل قربانی عضو هیأت علمی
مهدی قربانی دانشگاه تهران- دانشکده منابع طبیعی
باقر قرمز چشمه موسسه حفاظت آب و خاک
الهام قهساره اردستانی هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
مصطفی کرم پور اقلیم شناسی - گروه جغرافیا- دانشگاه لرستان
مجید کریمپور ریحان گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
مهدی کریمی مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
حمید رضا کشتکار دکتری سنجش ازدور و GIS، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمدرضا کوثری استادیار پژوهشی در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
بهمن کیانی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد
سیدجمید متین خواه دانشیار علوم مرتع، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
جهانگرد محمدی علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
علی محمدیان بهبهانی استادیارگروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد حسین مختاری استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد، ایران
ناصر مشهدی دانشگاه تهران
طیبه مصباح زاده
اصغر مصلح آرانی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
آرش ملکیان دانشگاه تهران
حسین ملکی نژاد عضو هیات علمی/ دانشگاه یزد
رسول مهدوی عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان - معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده
روح االله میرزایی استادیار محیط زیست گروه محیطزیست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان
نور اله میرغفاری Isfahan University of Technology, Isfahan , Iran
عباس میری مرتع و آبخیزداری، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
حمیدرضا ناصری مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران
سعیده ناطقی بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
علی اکبر نظری سامانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
علیرضا نفرزادگان گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان
علی اصغر نقی پور دانشگاه شهرکرد
شیما نیکو استادیار، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان، ایران
افشین هنربخش دانشکده منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد
رستم یزدانی بیوکی استادیار، مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
حسن یگانه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 

اسامی داوران سال اول، شماره 1، بهار و تابستان 1392                    اسامی داوران سال اول، شماره 2، پاییز و زمستان 1392 

اسامی داوران سال دوم، شماره 3، بهار و تابستان 1393                   اسامی داوران سال دوم، شماره 4، پاییز و زمستان 1393

اسامی داوران سال سوم، شماره 5، بهار و تابستان 1394                 اسامی داوران سال سوم، شماره 6، پاییز و زمستان 1394

اسامی داوران سال چهارم، شماره 7، بهار و تابستان 1395               اسامی داوران سال چهارم، شماره 8، پاییز و زمستان 1395

اسامی داوران سال پنجم، شماره 9، بهار و تابستان 1396                 اسامی داوران سال پنجم، شماره 10، پاییز و زمستان 1396

اسامی داوران سال ششم، شماره 11، بهار و تابستان 1397             اسامی داوران سال ششم، شماره 12، پاییز و زمستان 1397

اسامی داوران سال هفتم، شماره 13، بهار و تابستان 1398              اسامی داوران سال هفتم، شماره 14، پاییز و زمستان 1398

اسامی داوران سال هشتم، شماره 15، بهار و تابستان 1399            اسامی داوران سال هشتم، شماره 16، پاییز و زمستان 1399

اسامی داوران سال نهم، شماره 1، پیاپی 17، بهار 1400      اسامی داوران سال نهم، شماره 2، پیاپی 18، تابستان 1400