اهداف و چشم انداز

انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران، افتخار دارد که پایه­ گذار نشریه علمی _ پژوهشی کاملاً  تخصصی در حوزۀ مطالعات مدیریت بیابان برای ارتقای سطح دانش و پژوهش و تبادل اندیشه­ ها، نوآوری­ ها و خلاقیت ­های پژوهشگران این عرصه است. این نشریه اقدام به بررسی و انتشار مقاله­ های پژوهشی اصیل، به روز و دارای نوآوری پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و صاحب نظران حوزۀ بیابان در بخش ­های اکوسیستم مناطق بیابانی، ارزیابی بیابان زایی، پایش بیابان زایی، روش­ های نوین بیابان­ زدایی، پوشش گیاهی و کشاورزی در مناطق بیابانی، تخریب سرزمین، بیابان ­زایی، مدیریت آب در مناطق بیابانی، تغییر اقلیم و اثرات آن در بیابان زایی، ژئومرفولوژی بیابان، فرسایش بادی و ریزگردها می­ نماید.

مقاله‌های پژوهشی اصیل، دارای نوآوری و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان مرتبط در یکی از زمینه‌های تحقیقاتی زیر که به زبان فارسی نوشته شده و برای نخستین بار منتشر می­ شوند، برای چاپ مورد بررسی هیأت تحریریه نشریه قرار خواهد گرفت. بطور گروه بندی شده این اهداف و چشم اندازها عبارتند از:

 

  • اکوسیستم مناطق بیابانی
  • ارزیابی بیابان زایی
  • پایش بیابان زایی
  • روش­ های نوین بیابان­ زدایی
  • پوشش گیاهی و کشاورزی در مناطق بیابانی
  • تخریب سرزمین، بیابان ­زایی
  • مدیریت آب در مناطق بیابانی
  • تغییر اقلیم و اثرات آن در بیابان زایی
  •  ژئومرفولوژی بیابان
  • فرسایش بادی و ریزگردها