اخبار و اعلانات

مجله "مدیریت بیابان" فصلنامه شد.

بنام خدا عرض سلام و ادب خدمت اندیشمندان و پژوهشگران گرامی خوشحالم به اطلاع شما بزرگواران برسانم که مجله "مدیریت بیابان" فصلنامه شد و از این به بعد، به صورت چهار شماره در سال منتشر خواهد شد. مجله مدیریت بیابان توسط انجمن "مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران" منتشر می‌گردد و سعی در جمع‌آوری نتیجه تحقیقات مسائل، مشکلات و راه حل‌های مدیریت بیابان و ارائه آنها به جامعه علمی کشور دارد. دسترسی به مقالات فصلنامه مدیریت بیابان، دوره نهم، شماره 1، خرداد سال 1400 از طریق لینک زیر میسر است: http://www.jdmal.ir/issue_33482_33483.html با همت و همکاری نویسندگان محترم و همکاران مجله، ...

مطالعه بیشتر