نویسنده = فرهاد خاکساریان
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های ریخت شناسی رسوبات بادی و بادهای فرساینده دشت سیستان

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 28-42

حمید رضا عباسی؛ آزاده گوهردوست؛ فرهاد خاکساریان؛ مجتبی گنجعلی