نویسنده = مرضیه ثابتی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر بایوپرایمینگ بذر بر برخی از ویژگی‌های جوانه‎‌زنی و رشد گونه Astragalus ovinus Boiss درشرایط تنش خشکی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-64

مرضیه ثابتی؛ الهام قهساره اردستانی؛ پژمان طهماسبی؛ فرزانه نیکوخواه