کلیدواژه‌ها = اکولوژی فردی
بررسی ویژگی‌های بوم‌شناسی و رویشگاهی گونه شمح بیابانی Ochradenus ochradeni Abdallah، در منطقة بهمن ابرکوه، استان یزد

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 103-116

10.22034/jdmal.2019.36525

سوگند رحیمی؛ اصغر مصلح آرانی؛ آناهیتا رشتیان؛ محمد حسین حکیمی؛ محمد رضا احمدی؛ حمیدرضا عظیم‌زاده