کلیدواژه‌ها = اقلیم
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی تغییرات مکانی فرسایش‌پذیری بادی اراضی در حاشیۀ دریاچه ارومیه

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 53-72

علی اکبر نظری سامانی؛ محمدرضا راهداری؛ غلامرضا راهی


2. ارزیابی بیابان‌زایی در شرق اصفهان با استفاده از روش تلفیقی مدل مدالوس و ارزیابی چند معیارة (MCA)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 99-115

خلیل حبشی؛ حمیدرضا کریم زاده؛ سعید پورمنافی؛ رضا جعفری


3. ارزیابی وضعیت بالفعل بیابان‌زایی دشت یزد- اردکان براساس دو معیار آب و اقلیم

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 51-60

جواد رفیع شریف آباد؛ غلامرضا زهتابیان