کلیدواژه‌ها = ساختار بوم شناختی
تعداد مقالات: 1
1. مرمت محیطی منظر باستانی تپه میل در منطقۀ بیابانی ورامین

دوره 2، شماره 3، بهار 1393، صفحه 21-36

بهرنگ بهرامی؛ فیروزه آقا ابراهیمی سامانی؛ هما ایرانی بهبهانی؛ فاطمه منیری؛ بهناز زهتابیان