نویسنده = سهیلا پویان
تعداد مقالات: 2
1. برآورد آلبیدو سطح زمین در رخساره‌های ژئومورفولوژی دشت یزد-اردکان با بهره‌گیری از تصاویر ماهواره لندست 8

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 33-48

سهیلا پویان؛ محمد زارع؛ محمدرضا اختصاصی؛ محمد حسین مختاری


2. مقایسه تغییرات دمای هوا با سطوح مختلف زمین در مناطق خشک

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 107-112

سهیلا پویان؛ عاطفه جبالی؛ مسعود منتظرقائم؛ محمد زارع؛ سیدامیدرضا میرنژاد