نویسنده = مرتضی اکبری
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی کمّی شاخص‌های شدّت بیابان‌زایی در اراضی کشاورزی دشت درگز، استان خراسان رضوی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 149-170

آذین نصریان؛ مرتضی اکبری؛ علیرضا فرید حسینی؛ احسان نعمت اللهی؛ سرور داوری


2. ارزیابی شدت و ریسک بیابان‌زایی و ارائه برنامه‌های مدیریتی (منطقه مورد مطالعه: دشت قاسم آباد بجستان، استان خراسان رضوی)

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 91-106

سرور داوری؛ علیرضا راشکی؛ مرتضی اکبری؛ علی اصغر طالبان فرد