کلیدواژه‌ها = مودیس
تعداد مقالات: 5
2. مقایسۀ دقت روش‌های مختلف تخمین بخار آب جو در برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهوارۀ‌ لندست 8

دوره 9، شماره 1، بهار 1400، صفحه 15-34

فهیمه عربی علی آباد؛ محمد زارع؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری


3. بررسی گسترۀ تغییرپذیری دید افقی مناطق متأثر از رخدادهای گرد و غبار در استان یزد

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 21-36

عاطفه جبالی؛ محمد زارع؛ محمدرضا اختصاصی؛ رضا جعفری


4. ارزیابی تخریب اراضی با استفاده از شاخص‌های به‌دست‌ آمده از داده‌های ماهواره‌ای

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-56

هادی اسکندری دامنه؛ رضا جعفری؛ سعید سلطانی کوپائی