کلیدواژه‌ها = IMDPA
تعداد مقالات: 3
1. پایش روند بیابان‌زایی با تجزیه و تحلیل اطلاعات کمی و کیفی معیارهای آب و اقلیم (بیابان‌های ساحلی جنوب شرق ایران)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 17-30

غلامرضا راهداری؛ حسن خسروی؛ اکبر فخیره؛ علیرضا شهریاری؛ محمد رضا راهداری


2. ارزیابی وضعیت بالفعل بیابان‌زایی دشت یزد- اردکان براساس دو معیار آب و اقلیم

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 51-60

جواد رفیع شریف آباد؛ غلامرضا زهتابیان


3. ارزیابی تأثیر تغییرات زمانی شرایط اقلیمی و وضعیت آب زیر‌زمینی بر شدت بیابان‌زایی دشت گرمسار

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 39-48

سید مهرداد طباطبائی‌فر؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد رحیمی؛ حسن خسروی؛ شیما نیکو