کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی کاربری و پوشش اراضی
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی اثرات تغییر کاربری اراضی و پوشش بر شدت بیابان‌زایی دشت مختاران با استفاده از روش CA_Markov

دوره 9، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 79-102

10.22034/jdmal.2021.246301

زهره رفیعی مجومرد؛ محمد رحیمی؛ شیما نیکو؛ هادی معماریان؛ حسن کابلی