کلیدواژه‌ها = سنجنده مودیس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قابلیت مدل توازن انرژی سطح (سبال) و متغیرهای بیوفیزیک حاصل از داده‌های ماهواره‌ای در تخمین رطوبت خاک در مناطق خشک

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 90-107

راحله صادق زاده پوده؛ محمد زارع؛ محمد حسین مختاری؛ محمد اخوان قالیباف