کلیدواژه‌ها = شوری خاک‌
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات خاک و درصد پوشش گیاهی (مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب میانکوه یزد)

دوره 4، شماره 7، بهار 1395، صفحه 26-34

علی بمان میرجلیلی؛ منیرالسادات طباطبایی زاده؛ محمدعلی حکیم زاده؛ ناصر مشهدی