اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 449
تعداد پذیرش 156
تعداد عدم پذیرش 243
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 162

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 204
تعداد مشاهده مقاله 139047
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 98854
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 6606 روز
درصد پذیرش 35 %