اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 409
تعداد پذیرش 137
تعداد عدم پذیرش 226
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 152

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 188
تعداد مشاهده مقاله 118190
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 85487
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 3781 روز
درصد پذیرش 33 %