اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 459
تعداد پذیرش 161
تعداد عدم پذیرش 244
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 162

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 210
تعداد مشاهده مقاله 146207
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 104556
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 6402 روز
درصد پذیرش 35 %