مجله "مدیریت بیابان" فصلنامه شد.

نشریه مدیریت بیابان توسط انجمن علمی مدیریت و کنترل بیابان ایران با مجوز مدیرکل سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1392 منتشر می شود.

 نشریه علمی مدیریت بیابان، یک مجله تخصصی و علمی-پژوهشی است که تا سال 1399 به صورت دو فصلنامه و از سال 1400 در قالب فصلنامه منتشر می شود.

رتبه مجله بر اساس آخرین ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای نمره الف (یا عالی) است و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است و دارای ضریب تاثیر 0.152 در آخرین ارزیابی از انتشارات این پایگاه در سال 1398 است. زبان اصلی مجله فارسی، و چکیده مقالات به زبان انگلیسی است.

در پاسخ به زحمات و حمایت‌های نویسندگان، داوران، هیأت تحریریه و دیگر دست‌اندکاران مجله، وظیفه اینجانب و دیگر مسئولان مجله است که با سعی در نمایه ساختن مجله در پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف و دسترسی نتایج این پژوهش‌ها به خوانندگان علاقمند به مسائل بیابان در سراسر ایران و جهان، وضعیت مجله را بهبود بخشیده و ارزش علمی آنرا ارتقاء دهیم.

سردبیر مجله مدیریت بیابان

سید جمالالدین خواجهالدین