اخبار و اعلانات

مجله "مدیریت بیابان" فصلنامه شد.

نشریه مدیریت بیابان توسط انجمن علمی مدیریت و کنترل بیابان ایران با مجوز مدیرکل سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1392 منتشر می شود.  نشریه علمی مدیریت بیابان، یک مجله تخصصی و علمی-پژوهشی است که تا سال 1399 به صورت دو فصلنامه و از سال 1400 در قالب فصلنامه منتشر می شود. رتبه مجله بر اساس آخرین ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای نمره الف (یا عالی) است و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است و دارای ضریب تاثیر 0.152 در آخرین ارزیابی از انتشارات این پایگاه در سال 1398 است. زبان اصلی مجله فارسی، و چکیده مقالات ...

مطالعه بیشتر