اصول اخلاقی انتشار مقاله

سرقت ادبی یک عمل غیر علمی، غیر اخلاقی و ناشایست و غیرقابل پذیرش برای نشریه مدیریت بیابان محسوب می شود. به تعریف ویکی-پدیا سرقت ادبی بیان زبان، دیدگاه ها، مفاهیم و کلمات نویسنده دیگر بجای مطلب اصلی او است.

جهت انتشار نتایج پژوهش اصلی و اطلاعات علمی صحیح در مجله مدیریت بیابان، نکات ذیل به عنوان اصول اخلاقی هیات تحریریه، داوران و نویسندگان (براساس راهنمای اخلاقی COPE) باید مد نظر باشد:

الف) اصول اخلاقی هیات تحریریه/ سردبیر

 • هیات تحریریه نشریه باید دیدگاه و هدف را در بررسی اولیه توسط داوران حفظ نمایند.
 • دبیران نشریه باید نوآوری و کیفیت بالای مقاله را بررسی نماید؛
 • سردبیر باید در اولین فرصت بعد از تایید اولیه فرمت و ساختار مقاله داورانی را تخصیص داده و مقاله را تحت داوری قرار دهد؛
 • مقالات در اسرع وقت توسط هیات تحریریه بررسی، داوری و تعیین تکلیف گردد؛
 • انتخاب داوران با همفکری سردبیر با اعضای دبیران تخصصی در اسرع وقت انجام گیرد؛
 • مقاله دریافتی با کمک گرفتن از داوران متخصص کشور در زمینه موضوع مقاله داوری شود؛
 • اطلاعات مقالات دریافت شده و نویسندگان آن باید خصوصی یا محرمانه تلقی گردند؛
 • بعداز پذیرش مقاله، تغییر دادن اسامی نویسندگان، وابستگی سازمانی، و ترتیب اعلام شده توسط نویسنده مسئول امکانپذیر نیست؛
 • پذیرش نهایی مقاله و چاپ آن بعد از خاتمه مراحل داوری بر مبنای تاریخ پذیرش نهایی خواهد بود؛
 • هیات تحریریه مجاز به پذیرش، رد، انتشار و ویرایش مقالات می باشد؛
 • در هر مرحله ای از بررسی، هیات تحریریه مجاز به حذف مقاله از پروسه داوری است:

      - رد مقالاتی که تعهد نامه و یا امضای آنها اشکال داشته باشد؛

      - مشخص گردد که مقاله به نشریه دیگری ارسال شده؛

      - بخشی از مطلب یا پاراگرافی از مقالات منتشر شده، رونویسی شده باشد؛

ب) اصول اخلاقی داوران

 • اگر داور احساس کند که قادر به ارایه داوری منصفانه و رضایت بخش نیست یا اگر خود در بخشی از کار همکاربوده، از داوری اجتناب کنند؛
 • در محدوده زمانی قابل قبولی پاسخ دهد، مخصوصا در مواردی که نمی تواند داوری را انجام دهد، بدون تاخیر اعلام نماید؛
 • در اولین فرصت، داور در صورت مغایرت با تعارض منافع موجود در مقاله که در هنگام تصمیم گیری برای داوری برایشان مشخص نبود یا هر چیزی که ممکن است فرآیند داوری را متوقف نماید ، باید نشریه را مطلع نموده و جویای صلاحدید آن باشد؛
 • داوران موظف هستند که بازخوردی مناسب به نویسندگان ارایه نمایند که به بهبود مقاله کمک نماید؛
 • انتظار می رود داوران انتقادات واضح ارایه نموده و منابع دقیق برای اثبات نکات خود معرفی کنند تا به هیات تحریریه در ارزیابی و تصمیم گیری کمک شود؛

پ) اصول اخلاقی برای نویسندگان

 • بارگذاری فایل تعهدنامۀ امضا شده توسط همه نگارندگان، همراه مقاله و ذکر سه نکته در تعهدنامه الزامی است:

     - مقاله ارسال شده با هیچ روشی قبلا چاپ و منتشر نشده است. چاپ و انتشار مقاله به صورت خلاصه کنفرانسی شامل این پاراگراف نمی شود؛

     - همه نویسندگان همکار نامبرده شده از ارسال آخرین نسخه مقاله مطلع بوده وآن را تایید می کنند و با ترتیب اسامی ارایه شده موافقت دارند؛

     - تا تعیین تکلیف مقاله در مجله "مدیریت بیابان"، نگارندگان آن را به نشریه دیگری ارسال نخواهند کرد؛

 • همه نویسندگان همکار نامبرده شده در تدوین پیش نویس، نگارش، و بازنگری مقاله، یا بررسی و تایید نهایی مقاله قبل از ارسال همکاری داشته‌اند؛
 • نویسندگان ملزم به اعلام شماره تلفن یا موبایل خود برای تماس های ضروری هستند؛
 • نویسندگان متعهد می شوند که مطالب مندرج در مقاله برای مطالب رفرنس داده نشده تدوین نویسندگان است؛
 • مقاله ارسالی باید اصیل و پژوهشی بوده و با کار میدانی اجرا شده باشد. برخی پژوهش های گلخانه ای و آزمایشگاهی نیز که اصیل و در زمینه اهداف مجله مدیریت بیابان اجرا شده باشد، می تواند ارسال گردد؛
 • استفاده دقیق رفرنس‌ها با استفاده از منابع جدید مربوط به مطالب بیان شده از منابع معتبر و بروز الزامی است؛
 • استناد به مقالات و منابع علمی منتشر شده در مجلات و نشریات داوری شده، مجاز است. در مقاله فقط از یک عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان رفرنس استفاده شود. رساله دکتری از این موضوع مستثنی بوده و به هر تعدادی می تواند مورد استناد قرار گیرند؛
 • نویسنده مسئول باید ترتیب اسامی همکاران را در مقاله بارگذاری شده مشخص نماید.
 • همه نویسندگان همکار موظف هستندکه حقوق دانشگاه ها، سازمان ها، و غیره را در مقالات ارسالی با قدردانی و یا تشکر از آنها در بخش مربوطه رعایت نمایند؛
 • نویسندگان ملزم به ارسال مقاله اصلاح شده، پاسخ‌ها و بارگذاری مجدد آن در زمان های تعیین شده هستند؛
 • انتظار می رود که نویسندگان به تمام اصول اخلاقی در زمینه چاپ و نشر آشنا بوده و به آن متعهد باشند.

* نکته: فصلنامه مدیریت بیابان عضو کمیته اخلاق نشر (COPE) نیست، اما متعهد به پیروی از استانداردها و دستورالعمل‌های آن می‌باشد.