کلیدواژه‌ها = بارش
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تغییرات اقلیمی استان یزد در آیندۀ دور و نزدیک به کمک مدل چندگانۀ خطی SDSM

دوره 9، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 31-46

10.22034/jdmal.2021.246298

الهام رفیعی ساردوئی؛ علی آذره؛ جواد رفیع شریف آباد؛ میثم جعفری گدنه


2. بررسی کارآیی مدل NAR در پیش‌بینی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت خشکسالی در مناطق خشک

دوره 9، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 103-120

10.22034/jdmal.2021.246303

زهره ارجمندی هرات؛ محمد امین اسدی زارچ


3. بررسی رابطۀ آماری بین متغیرهای اقلیمی، هیدرولوژیک و پویایی پوشش گیاهی در دشت سیستان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 99-111

10.22034/jdmal.2018.32326

فاطمه فیروزی؛ تقی طاوسی؛ پیمان محمودی


5. پیش‌بینی متغیرهای اقلیمی توسط مدل چندگانه خطی SDSM در دوره آینده برپایه سناریو A2

دوره 4، شماره 7، بهار 1395، صفحه 12-25

10.22034/jdmal.2016.22240

علی سلاجقه؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ علیرضا مقدم نیا؛ آرش ملکیان؛ شهاب عراقی نژاد؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ امین صالح پورجم