نویسنده = علی اکبر نظری سامانی
بازنگری تدقیقی ماسه‌زارهای ایران و ارتباط آن با برخی ویژگی‌های اقلیمی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 77-92

10.22034/jdmal.2023.2005172.1420

مریم باقرپور؛ سلمان زارع؛ علی اکبر نظری سامانی؛ چکاوک خواجه امیری خالدی


کانی‌شناسی و ریخت‌شناسی ذرات تشکیل‌دهنده غبارهای ریزشی در غرب استان تهران

دوره 9، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-22

10.22034/jdmal.2022.544754.1359

مهین حنیفه پور؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ حسن خسروی؛ علی اکبر نظری سامانی


ارزیابی تغییرات مکانی فرسایش‌پذیری بادی اراضی در حاشیۀ دریاچه ارومیه

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 53-72

10.22034/jdmal.2020.44929

علی اکبر نظری سامانی؛ محمدرضا راهداری؛ غلامرضا راهی


کاربرد ویژگی‎های رسوب‌شناسی برای تعیین منشأ تپه‌های ماسه‌ای حاشیه غربی دریاچه ارومیه

دوره 6، شماره 11، فروردین 1397، صفحه 82-98

10.22034/jdmal.2018.32325

لیلا بیابانی؛ حسن احمدی؛ حسن خسروی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ جعفر لطفی