کلیدواژه‌ها = فرسایش بادی
تعداد مقالات: 10
1. بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر تحرک‌پذیری تپه‌های ماسه‌ای در شهرستان سبزوار

دوره 9، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-18

مریم نعیمی؛ زندی فر سمیرا؛ محمد خسروشاهی؛ پروانه عشوری؛ حمید رضا عباسی


3. بررسی توزیع عمودی رسوبات بادی توفان‌های گرد و غبار در منطقه سیستان

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 121-138

محسن رضائی ترشیزی؛ عباس میری


4. تعیین توزیع مکانی تپة نبکا گونة Halocnemum Strobilaceum با بهره‌گیری از تابع G در دشت آق‌قلا استان گلستان

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 19-32

محسن حسینعلی زاده؛ محمد علی نژاد؛ نرگس کریمی نژاد؛ علی محمدیان بهبهانی


7. مقایسه نتایج مدل های RWEQ وIRIFR در تعیین تاثیر نوع مدیریت اراضی بر فرسایش بادی

دوره 3، شماره 6، پاییز 1394، صفحه 39-53

علی‌اکبر نظری سامانی؛ امیر هوشنگ احسانی؛ احمد گلیوری؛ مهسا عبدالشاه‏نژاد


8. مقایسه مقاومت مالچ های غیرزنده در برابر گرما، آبشویی و فشار

دوره 3، شماره 5، بهار 1394، صفحه 53-64

ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﺮ ﻛﻮﭘﺎییﻧﻴﺎ؛ ﺳﻴﺪ ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ افضلی