دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1392 (6 مقاله) 

مقاله پژوهشی

تاثیر پخش سیلاب بر موفقیت بوته‌کاری و بیابان‌زدایی (مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب برآباد سبزوار)

صفحه 1-12

10.22034/jdmal.2013.17096

حسن برآبادی؛ غلامرضا زهتابیان؛ علی طویلی؛ ابوالقاسم دادرسی سبزوار؛ حسن خسروی


قلمرو بیابان‌های ایران با تاکید بر معیار خاکشناسی

صفحه 27-38

10.22034/jdmal.2013.17098

محمد خسروشاهی؛ حمیدرضا عباسی؛ محمدتقی کاشکی؛ مرتضی ابطحی