کلیدواژه‌ها = شوری
تعداد مقالات: 5
1. مقایسة روش‌های تجربی، فیزیکی و شیمیایی در تعیین عامل تبدیل TDS از ECdw نمونه‌های اندک گرد و غبار

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 171-182

علی محمد قائمی نیا؛ محمدعلی حکیم زاده اردکانی


2. کاربرد ویژگی‎های رسوب‌شناسی برای تعیین منشأ تپه‌های ماسه‌ای حاشیه غربی دریاچه ارومیه

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 82-98

لیلا بیابانی؛ حسن احمدی؛ حسن خسروی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ جعفر لطفی


3. بررسی تأثیر جذب و تجمع املاح بر پژمردگی جنگل‏های دست کاشت تاغ مناطق بیابانی (بررسی موردی: منطقه اشکذر استان یزد)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 49-57

فروغ کامرانی؛ علی طویلی؛ محمد جعفری؛ ناصر باغستانی میبدی