دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، شهریور 1400، صفحه 1-120 (7 مقاله) 

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر تحرک‌پذیری تپه‌های ماسه‌ای در شهرستان سبزوار

صفحه 1-18

10.22034/jdmal.2021.246296

مریم نعیمی؛ زندی فر سمیرا؛ محمد خسروشاهی؛ پروانه عشوری؛ حمید رضا عباسی


بررسی تغییرات اقلیمی استان یزد در آیندۀ دور و نزدیک به کمک مدل چندگانۀ خطی SDSM

صفحه 31-46

10.22034/jdmal.2021.246298

الهام رفیعی ساردوئی؛ علی آذره؛ جواد رفیع شریف آباد؛ میثم جعفری گدنه


ردیابی و شبیه‌سازی عددی طوفان گردوغبار در شهر کرمانشاه

صفحه 47-62

10.22034/jdmal.2021.246299

طوبی علیزاده؛ مجید رضایی بنفشه؛ غلامرضا گودرزی؛ سید هدایت شیخ قادری